muhasebe

Gelir Vergisi

Türk Vergi sistemi içerisinde yer alan dolaysız vergilerden biridir. Mükellef kendi vergisini ödüyorsa ve bu vergi yükü başkalarına devredilmiyorsa bu vergi dolaysız vergi olarak adlandırılır. Gelir Vergisi bu tür vergilere en güzel örnektir.

REKLAM

Kısaca şahıs işletmelerinin bir dönemde elde ettikleri kar üzerinden devlete ödediği vergiye gelir vergisi denir.

Gelir vergisi Gelir Vergisi Beyannamesi ile ödenir. Beyanname, mart ayının 25 ine kadar ilgili vergi dairesine vermek zorundadır.

Gelir vergisi 2 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenir. Gelir vergisi dilimleri ve oranları her yıl değişmektedir.

Gelir vergisi kanunundaki gelir kavramına giren kazanç ve iratlar, kanunun 2. maddesinde yedi grup halinde aşağıdaki gibi sayılmıştır;

1. Ticari kazançlar,
2. Zirai kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.