muhasebe

Turizm Haftası

Turizm haftası ülkemizde her yıl Nisan ayının üçüncü haftasında kutlanmaktadır.

Turizm tanımı: İnsanların dinlenme, eğlenme gibi turistik amaçlarla geçici seyahatleri, en az bir gece konaklamaları, turizm işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri satın almalarıyla ilgili olaylar ve ilişkiler bütünüdür.

REKLAM

Turizmin önemi: Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış; turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Dövizin turizm yoluyla elde edilmesine yönelik faaliyetler, bu sektörün milli ekonomide önem kazanması sonucunu doğurmuştur.

Turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesine yaptığı olumlu katkı, ekonomik yönden turizmin yararlarını en önemli göstergesi olmuştur.

Turist ise belirli bir gelire ve boş zamana sahip olan konaklama, yeme, içme ve seyahat gibi somut dinlenme, eğlenme, merak, kültür, eğitim, spor, dini gerekler vb. soyut amaçlarla sürekli yaşadığı, çalıştığı bölgeden başka bir bölgeye seyahat eden ve gittiği bölgede en az bir gece konaklayan ekonomik anlamda tüketici olan kişi ya da kişiler topluluğudur. Turizm hizmetleri iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, seyahat ve konaklama hizmetleridir.

Turizm haftası ile ilgili güzel sözler:

- Turizm, bacasız fabrikadır.
- Memnun ayrılan turist, daha çok turist demektir.
- Turizmin anahtarı temizlik ve hoşgörüdür.
- Turizm, kalkınmanın lokomotifidir.
- Turizm hizmetle gelişir, sevgi ile büyür.
- Yurdumuzdan hoşnut ayrılan her turist bizim yeni bir dostumuz­dur.
- Turizm yolu, barış ve kalkınma yoludur.
- Turiste saygı varsa, turizmde kaygı yoktur.
- Bir memnun turist, bin turist yollar.
- Hiç bir mavi Akdeniz'den güzel değildir.