muhasebe

Arz

Arz: Arz kısaca sunmak anlamını taşır. Arz, mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda ve belirli bir fiyattan satışa sunulmasıdır. Pazarlarda, marketlerde, mağazalarda, istediğimiz ürünleri satın almaya hazır buluruz. Pazarlardaki ürün miktarı arzı ifade eder.

REKLAM

Arzın özellikleri:

- Ürünlerin sunulduğu bir piyasa bulunmalıdır.
- Belirli bir zaman dilimi olmalıdır.
- Belirlenmiş fiyatlar dizisi olmalıdır.

Arz Kanunu:

Üreticiler kendilerine gelen tüketici talelebine göre üretim yaparlar. Hatta bazı firmalar tüketici talebini ölçen anketler yaparak üretim şeklini ve miktarını anket sonuçlarına göre yönlendirirler. Arz kanunu; fiyat ile arz arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Fiyatlar artarsa arz artar, fiyatlar düşerse arz (üretim) azalır.

Arz esnekliği:

Her zaman arz kanunu bizim yukarıda verdiğimiz gibi kuralına uygun çalışmayabilir. Arz miktarı fazla artarken fiyat düşebilir veya artmayabilir. Bulunan sonuçlar aşağıdaki sorulara cevap verilmesini sağlar.

1. Üretim miktarının artış oranı ile fiyat artış oranı birbirinden ne kadar etkilenmiştir?
2. Üretim miktarındaki değişiklikler fiyatı hiç etkilemiyor mu?
3. Fiyattaki azalışlar, ürün miktarındaki azalışlar ile aynı mıdır?
4. Ürün miktarı sabit midir? Artırılması mümkün değil midir?