muhasebe

Gelir Tablosu

İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren bir tablodur.

Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak ve anlam birliği oluşturacak şekilde gelir tablolarını düzenlemek zorundadır.

REKLAM

Gelir tablosu konusunda gelir gider kavramlarını, gelir tablosunu, gelir tablosu hesaplarını, gelir tablosunun düzenlenmesini, gelir tablosu örneği, gelir tablosu ve bilanço ilişkisi gibi konular yer almaktadır.

 

Gelir Tablosu Konuları: