muhasebe

Bilançonun Düzenlenmesi

Bilançonun Düzenlenmesi: Muhasebe sisteminde olduğu gibi bilançonun düzenlenmesinde de belirli bir sistem ve mantık vardır. Bilanço düzenlenirken önemli olan 5 tane ana hesap grubunu bilmektir.

REKLAM

Bilançodaki hesap gruplarının numarası ve sırası bilançoyu düzenlerken önemlidir. Tek düzen hesap planındaki hesapların hepsi bilançoya yazılmaz. Bilançoya yazılacak hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplardan oluşmaktadır.

Hesap planında, 1 ile başlayan hesaplar 1.Dönen Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 2 ile başlayan hesaplar 2.Duran Varlıklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 3 ile başlayan hesaplar 3.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 4 ile başlayan hesaplar 4.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar grubuna yazılır.
Hesap planında, 5 ile başlayan hesaplar 5.Öz Kaynaklar grubuna yazılır.

Örnek: HG işletmesinin 01.01.2016 tarihinde aşağıdaki hesaplarını bilançoya yerleştirelim ve sermayeyi bulalım:

100 Kasa Hesabı 2.000 TL
102 Bankalar Hesabı 5.000 TL
153 Ticari Mallar Hesabı 1.000 TL
255 Demirbaşlar Hesabı 6.000 TL
321 Borç Senetleri Hesabı 4.000 TL
400 Banka Kredileri Hesabı 3.000 TL
421 Borç Senetleri Hesabı 5.000 TL

İşletmenin sermayesini bularak hesapları bilançoda gösterelim:

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR 8.000
100 Kasa 2.000
102 Bankalar 5.000
153 Ticari Mallar 1.000

II. DURAN VARLIKLAR 6.000
255 Demirbaşlar 6.000III. KISA VAD.YAB. KAYNAK 4.000
321 Borç Senetleri 4.000

IV. UZUN VAD. YAB. KAYNAK 8.000
400 Banka Kredileri 3.000
421 Borç Senetleri 5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR 2.000
500 Sermaye 2.000

AKTİF TOPLAM 14.000 PASİF TOPLAM 14.000