muhasebe

Gelir Tablosu ve Bilanço İlişkisi

Muhasebe Süreci:

1. Açılış Bilânçosunun düzenlenmesi
2. Kayıtlar elde tutuluyor ise belgelerin Yevmiye defterine ve Büyük deftere (Defteri Kebire) kaydı. Kayıtlar bilgisayarda tutuluyorsa; belgelerin Muhasebe fişlerine kayıt edilmesi.
3. Aylık mizanların düzenlenmesi

REKLAM

4. Genel geçici mizanın düzenlenmesi
5. Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması
6. Dönemin Gelir tablosunun düzenlenmesi
7. Sonuç (Gelir-Gider) hesaplarının kapatılması
8. Kesin mizanın düzenlenmesi
9. Dönem sonu bilançosunun düzenlenmesi
10. Hesapların kapatılması
11. Yeni dönemin hesaplarının açılarak, Yeni dönem Açılış Bilançosunun düzenlenmesi şeklinde takip eder.

Yukarıdaki süreçte görüldüğü gibi, gelir-gider hesapları kapatılmadan gelir tablosunun düzenlenmesi gerekir.

İşletmenin dönem sonunda elde ettiği net kârı ya da zararı hem Gelir Tablosunda, hem de bilanço da yer alır. Bilanço ve Gelir tablosunun ikisinde de yer alan tek hesap 590. Dönem Net Kârı ya da 591. Dönem Net Zararı (-) hesabıdır. İşletmenin gelirleri giderlerinden fazla olur, dönem sonunda net kâr çıkar ise bu kâr bir bilanço hesabı olan 590. DÖNEM NET KÂRI hesabında gösterilir. İşletmenin giderleri gelirlerinden fazla olur, dönem sonunda net zarar çıkar ise bu zarar bir bilanço hesabı olan 591. DÖNEM NET ZARARI (-) hesabında gösterilir.

Döneme ait tüm gelir ve giderler Gelir tablosunda yer alır. Gelirler öz sermayeyi arttırıcı, Giderler ise azaltıcı etki yapar. İşletmenin sermayesinde meydana gelen olumlu fark kârdır, olumsuz fark ise zarardır.