muhasebe

Satışların Maliyeti Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu işletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satılan mamul maliyetlerini, satılan hizmet maliyetlerini gösterir. Bilindiği gibi gelir tablosunda satışların maliyeti bölümü bulunmaktadır. Buradaki satışların maliyeti ayrı bir tablo şeklinde düzenlenerek ve hesaplanarak gelir tablosuna ek olarak konulmaktadır. Yani gelir tablosunun bir ekini oluşturmaktadır.

REKLAM

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
ÜRETİM MALİYETİ  
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri  
Direkt İşçilik Giderleri  
Genel Üretim Giderleri  
Yarı mamul Kullanımı  
    Dönembaşı Stok (+)  
    Dönemsonu Stok (-)  
ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ  
Mamul Stoklarında Değişim  
    Dönembaşı Stok (+)  
    Dönemsonu Stok (-)  
A. SATILAN MAMUL MALİYETİ  
TİCARİ FAALİYET  
    Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)  
    Dönem içi Alışlar (+)  
    Dönemsonu Tıcari Mallar (-)  
B. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  
C. SATILAN HİZMET MALİYETİ  
SATIŞLARIN MALİYETİ (A+B+C)