muhasebe

Monografi

İşletme 01.12.2015 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 kasa hesabı: 80.000
102 bankalar hesabı: 20.000
153 ticari mallar hesabı: 60.000
255 demirbaşlar hesabı: 40.000
400 banka kredileri hesabı: 110.000

REKLAM

Dönem içi işlemler:

- 03.12.2015 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç.
- 10.12.2015 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV %18 hariç.
- 15.12.2015 tarihinde 2.000 TL genel yönetim gideri yapmış ve bu gideri peşin ödemiştir. KDV %8 hariç.
- 20.12.2015 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malı 10 aylık vadeli senet ile satmıştır. KDV %18 hariç.
- 25.12.2015 tarihinde 1.000 TL tutarında pazarlama satış ve dağıtım gideri yapmıştır. KDV %8 hariç.

Envanter işlemleri:

- Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmenin dönem sonunda mal mevcudu: 30.000 TL dir.
- İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz geldiği ve banka hesabına yattığı anlaşılmıştır.

İstenenler:

1- Açılış bilançosunu düzenleyiniz,
2- Yevmiye kayıtlarını yapınız,
3- Büyük defter kayıtlarını yapınız,
4- Aylık mizanı düzenleyiniz,
5- Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız,
6- Gelir tablosunu düzenleyiniz,
7- Gelir ve gider hesaplarını kapatınız,
8- Kesin mizanı düzenleyiniz,
9- Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz,
10- Bilanço hesaplarını kapatınız,
11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarını açınız.

Çözümler ve Cevaplar:

Monografimizin çözümleri ve cevapları uzun olduğundan aşağıdaki şekilde sırayla muhasebe sürecine göre çözülmüş ve cevaplandırılmıştır. Sırayla inceleyerek çözüm aşamalarını inceleyebilirsiniz.

Sayfa 1

sonraki sayfa >