muhasebe

7/A ve 7/B Defter Tutma Miktarları

2019 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 23,73 olarak açıklamıştı. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2019 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

REKLAM

2018 yılı Aktif toplamı 3.449.658 TL veya

2018 yılı net satışlar toplamı 6.899.000 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeler

2019 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

Bir önceki yıl aktif toplamı veya net satışlar toplamı yukarıdaki tutarların altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile ticaret işletmeleri ise 7/A veya 7/B seçeneklerinden herhangi birini seçebilirler.

 

2018 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yüzde 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak açıklamıştı. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2018 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2017 yılı Aktif toplamı 2.788.000 TL veya

2017 yılı net satışlar toplamı 5.576.200 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeler

2018 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

 

2017 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2016 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 3,83 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2017 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

2016 yılı Aktif toplamı 2.435.600 TL veya

2016 yılı net satışlar toplamı 4.871.000 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeler

2017 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.

 

2016 Yılı 7/A ve 7/B Seçeneği Maliyet Hesaplarına Göre Defter Tutma Miktarları:

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uyarınca 2015 yılı için Yeniden Değerleme Oranı % 5,58 olarak tespit edilmişti. Bu oran ile yapılan yeni düzenleme sonucu 2016 Yılında uygulanmak üzere tespit edilen değerler aşağıdaki gibi olmaktadır. (Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.)

Buna göre;

2015 yılı Aktif toplamı 2.345.800 TL veya

2015 yılı net satışlar toplamı 4.691.300 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet işletmeleri

2016 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.