muhasebe

Pasaport ve Vize Harçları

2017 Yılı Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları : 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları 
ecblank(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
ecblank
I- Pasaport Harçları:
ecblank
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
ecblank
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
ecblank
6 aya kadar olanlar
120,10
ecblank
1 yıl için olanlar
175,50
ecblank
2 yıl için olanlar
286,40
ecblank
3 yıl için olanlar
406,70
ecblank
3 yıldan fazla süreli olanlar
573,10
ecblank
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
REKLAM

ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
II- Vize müracaat ve vize harçları:
ecblank
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
ecblank
1. Giriş vizeleri:
ecblank
a) Tek giriş
400,80
ecblank
b) Müteaddit giriş
1.342,10
ecblank
2. Transit vizeleri
ecblank
a) Tek transit
400,80
ecblank
b) Çift transit
804,00
ecblank
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
ecblank,ecblank
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası gözönünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri
669,70
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
ecblank,ecblank
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004) 
1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (22,60 TL)’den az, (115,10 TL)’den çok olamaz.) 15,05
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
1 aydan sonraki her ay için 
95,50
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
ecblank,ecblank,ecblank
(4731 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenen cümleler. Yürürlük:30/12/2001) (İkamet tezkeresinin alınmaması veya süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
(4761 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları
232,95
ecblank
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/9/2003) (6735 sayılı kanunun 27. maddesi ile değişen bölüm. Yürürlülük: 13/08/2016)
ecblank,ecblank,ecblank
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi ve çalışma muafiyeti belgesi:
ecblank
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) (Süre uzatmaları da her yıl için aynı mktarda harca tabidir)
537,50
ecblank,ecblank,ecblank
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi:
5,375,00
ecblank
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi:
5,375,00
ecblank
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi 3 aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.