muhasebe

Trafik Harçları

2017 Yılı Trafik Harçları : 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

ecblank,ecblank
Trafik Harçları 
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
I- Tescil harçları:
ecblank,ecblank,ecblank
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
II- Sürücü belgesi harçları:
ecblank,ecblank,ecblank
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)
143,70
ecblank,ecblank,ecblank
b) B sınıfı sürücü belgesinden
433,10
ecblank,ecblank,ecblank
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden
143,70
ecblank,ecblank
d) Uluslararası sürücü belgelerinden 
288,60
ecblank,ecblank,ecblank
e) Diğer sürücü belgelerinden 
722,50
ecblank,ecblank,ecblank
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
REKLAM

ecblank,ecblank,ecblank
III- Sınav harçları:
ecblank
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005) 
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
V- Teknik muayene harçları
ecblank,ecblank,ecblank
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
VI- Ruhsat (İzin) harçları: 
ecblank
Karayolları Trafik Kanununun;
ecblank,ecblank,ecblank
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden
400,80
ecblank,ecblank
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
804,00
ecblank,ecblank
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
1.611,30
ecblank,ecblank
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden
804,00
ecblank,ecblank
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için)
4.030,80
ecblank,ecblank
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
ecblank,ecblank,ecblank
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;
ecblank,ecblank,ecblank,ecblank,ecblank
aa) A sınıfı trafik belgelerinden
2.350,20
ecblank
bb) Diğerlerinden
232,95
ecblank
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 
266,70