muhasebe

Aralıklı Enavnter Yöntemi

Aralıklı Envanter Yöntemi: Bu yöntemde satılan ticari malların maliyeti, dönem sonunda envanter sonucu bulunan mal stoklarına göre satışların maliyeti toplu olarak bir defada kayıt yapılır.

REKLAM

Örnek: Sürekli envanter yönteminde yaptığımız örneği aralıklı envanter yöntemine göre yapalım;

- 02.12.2015 tarihinde 10 adet televizyonu tanesi 500 TL den peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

- 04.12.2015 tarihinde 3 adet televizyonu tanesi 550 TL den peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

- 08.12.2015 tarihinde 2 adet televizyonu tanesi 600 TL den peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

02.12.2015

153 TİCARİ MALLAR
191 İNDİRİLECEK KDV

100 KASA

(500 x 10 = 5.000)

 

5.000
900

 

 


5.900

2

04.12.2015

100 KASA

600 Y.İ. SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV

(550 x 3 = 1.650)

 

1.947

 1.650
297

3

08.12.2015

100 KASA

600 Y.İ. SATIŞLAR
391 HESAPLANAN KDV

(600 x 2 = 1.200)

 

1.416

 1.200
216

Dönem sonunda yapılacak satışların maliyeti kaydı: 10 adet televizyon alınmış, bunların 5 adedi satıldığından dönem sonu mal mevcudu 5 adet yani; 500 TL x 5 adet = 2.500 TL dir.

- Dönem Başı Mal Mevcudu:  
- Dönem İçi Mal Alışları: 5.000
- Mal Alış Gİderleri:  
- Mal Alış İskontoları:  
- Mal Alış İadeleri:  
- Dönem Sonu Mal Mevcudu: (2.500)
Satılan Malların Maliyeti: 2.500

4

31.12.2015

621 SATILAN MALLAR MALİYETİ

153 TİCARİ MALLAR

Satılan malın maliyeti kaydı

 

2.500

 

 

2.500

Sürekli envanter yönteminde satışların ardından maliyet hesaplarız, aralıklı envanter yönteminde dönem sonunda toplu olarak bir defada maliyet hesaplarız.

Yapılan iki yöntemde de satılan malların maliyeti ve bunun sonucunda kar veya zarar aynıdır. Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım sonuç aynı çıkar. Sadece yöntemleri farklıdır.