muhasebe

Değerli Kağıtlar Ücretleri

2018 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kâğıdın Cinsi    Bedel (TL)
1 Noter kâğıtları:
a) Noter kâğıdı 11,00
b) Beyanname 11,00
c) Protesto, vekâletname, re’sen senet 22,00
2 Pasaportlar 108,00
3 İkamet İzni 72,00
4 a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5 Aile cüzdanları 98,50
6 Sürücü belgeleri 134,00
7 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
8 Motorlu araç tescil belgesi 120,00
9 İş makinesi tescil belgesi 100,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50
11 Mavi Kart 10,00
12 Yabancı çalışma izni belgesi 72,00
13 Çalışma izni muafiyeti belgesi 72,00
REKLAM

2018 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

9,50

b) Beyanname

9,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

85,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00