muhasebe

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir olabilirler ve bilanço usülüne göre defter tutabilirler.

2019 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

REKLAM

1- Yıllık;
- Alış tutarı 230.000 TL
- Satış tutarı 320.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 120.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000 TL

 

2018 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 190.000 TL
- Satış tutarı 260.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000 TL

2017 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 170.000 TL
- Satış tutarı 230.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 170.000 TL

2016 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 168.000 TL
- Satış tutarı 230.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 90.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 168.000 TL

2015 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 160.000 TL
- Satış tutarı 220.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 88.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 160.000 TL

2014 Yılı Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri (Madde 177):

1- Yıllık;
- Alış tutarı 150.000 TL
- Satış tutarı 200.000 TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 80.000 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 150.000 TL