muhasebe

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Hesapları

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: İşletmenin bir yıldan daha uzun vadeli almış olduğu borçlar bu bölümde yer alır. Uzun vadeli yabancı kaynaklar hesap grubundaki hesap kodlarının hepsi 4 ile başlamkatadır.

REKLAM

40-Mali Borçlar: Bir yıldan uzun vadeli alınan krediler ve ihraç edilen menkul kıymetler bu grupta yer alır. Mali borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

400 Banka Kredileri Hesabı
405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı
407 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı Hesabı (-)
409 Diğer Mali Borçlar Hesabı

42-Ticari Borçlar: Vadesi bir yıldan uzun süreli ticari borçlar bu hesap grubunda yer alır. Ticari borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

 

420 Satıcılar Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
426 Alınan Avanslar Hesabı
429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı

43-Diğer Borçlar: Ticari olmayan bir yıldan daha uzun vadeli borçlar bu hesap grubunda yer alır. Diğer borçlar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

431 Ortaklara Borçlar Hesabı
432 İştiraklere Borçlar Hesabı
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı
436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı

44-Alınan Avanslar: İşletmenin çeşitli nedenler ile üçüncü kişilerden aldığı uzun vadeli avaslar bu hesap grubunda yer alır. Alınan avanslar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

47-Borç ve Gider Karşılıkları: Bilanço tarihi itibarı ile ortaya çıkan ancak tutarı ve ne zaman tahakkuk edeceği bilinmeyen uzun vadeli borç ve gider karşılıkları bu hesap grubunda izlenir. Borç ve gider karşılıkları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
479 Diğer orç ve Gider Karşılıkları Hesabı

48-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları: İçinde bulunulan dönemde tahsil edilen, ancak gelecek yıllara ait olan gelirler ile bulunan döneme ait olup uzun vadede ödenecek giderler bu hesap grubunda izlenir. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

480 Gelecek Yıllara Ait Gelarler Hesabı
481 Gider Tahakkukları Hesabı

49-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Yukarıda yazılan hesap gruplarına girmeyen diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar bu nesap grubunda yer alır. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır:

492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV Hesabı
493 Tesise Katılma Payları Hesabı
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı