muhasebe

Açılış Kaydı

Yevmiye defterine ilk olarak yani birinci madde olarak açılış bilançosundaki hesapların yazıldığı kayıt yapılır. Bilançonun aktifinde yer alan değerler yevmiye defterinin borcuna, pasifte yer alan değerler ise alacağına kaydedilir. Açılış kaydı yevmiye defterinin 1 numaralı maddesidir. Yevmiye defterine yapılan kayıtlar ne olursa olsun borç ve alacak toplamlarının mutlaka birbirine eşit olması gereklidir.

REKLAM

Örnek: HG işletmesi 01.01.2016 tarihinde ki açılış bilançosunu aşağıdaki gibidir. Buna göre açılış kaydını düzenleyeniz.

AKTİF HG İŞLETMESİ 01.01.2016 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR 25.000
100 Kasa 4.000
102 Bankalar 7.000
121 Alacak Senetleri 6.000
153 Ticari Mallar 8.000

II. DURAN VARLIKLAR 5.000
255 Demirbaşlar 5.000III. K.V.Y. KAYNAK 9.000
321 Borç Senetleri 9.000

IV. U.V.Y. KAYNAK 18.000
400 Banka Kredileri 13.000
421 Borç Senetleri 5.000

V. ÖZ KAYNAKLAR 3.000
500 Sermaye 3.000

AKTİF TOPLAM 30.000 PASİF TOPLAM 30.000


Cevap:
İşletmenin açılış bilançosunundan faydalanarak açılış kaydını düzenleyelim.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

100 Kasa
102 Bankalar
121 Alacak Senetleri
153 Ticari Mallar
255 Demirbaşlar

321 Borç Senetleri
400 Banka Kredileri
421 Borç Senetleri
500 Sermaye

4.000
7.000
6.000
8.000
5.000


9.000
13.000
5.000
3.000

Sermaye tutarı verilmemiş ise bilançonun temel denkliği kullanılarak sermaye hesabı bulunabilir. Önemli olan bilançoda ve yevmiye defterinde her iki taraf toplamlarının eşit olmasıdır.