muhasebe

Gider Pusulası

Defter tutan işletmecilerin, defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın aldıkları mal veya hizmetler karşılığında düzenledikleri ticari belgeye gider pusulası denir.

REKLAM

Gider Pusulasının Tarafları: Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir. Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır. Taraflar ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

1. Satıcı:
- Ticari belge veremez.
- Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar.
- Belgenin aslını alır.
- Satış bedelini alır.

2. Alıcı:
- Ticari belge verir.
- Gider pusulasını düzenler.
- Belgenin kopyasını alır.
- Satış bedelini öder.

Gider Pusulasının Şekli:

Gider pusulasının görünümü bir kitabı andırır. Sıra numarası verilen sayfaların, bir asıl bir de kopyası vardır. Belgedeki sayfalarının resimdeki gibi bir arada bulunmasına koçan denir. İşletmeler ihtiyaçlarına göre koçan temin edebilirler. Gider pusulası defterlere işlenirken koçanların karıştırılmaması için her koçanın dış yüzeyine seri numarası verilir.

Gider Pusulasının Temini:

Gider pusulasını temin etmek için vergi dairesinden izin belgesi alınmalıdır. İzin belgesi almak için tacir, vergi dairesine vergi levhası ile başvurmalıdır. İzin belgesi alındıktan sonra belge iki şekilde temin edilebilir. Fatura ve yerine geçen belgelerin temin işlemleri her belge için aynı şekilde uygulanır.

Gider Pusulasında Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma):

Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denebilir.