muhasebe

Perakende Satış Fişi

Perakende satış fişi perakende satış yapan işletmelerin elektrik kesintisi ya da yazarkasanın arızalanması gibi durumlarda yazarkasa fişi yerine düzenlenen bir belgedir.

REKLAM

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları (01/01/2015 tarihinden itibaren 880 TL ye kadar olan satışları) ve yaptıkları işlerin bedelleri için yazarkasa fişi veremediği durumlarda perakende satış fişi düzenleyebilir.

Fatura yerine perakende satış fişi veya yazar kasa fişi verme haddi 01.01.2015 tarihinden itibaren 880 TLye çıkarılmıştır. Müşterinin fatura istemesi durumunda belirtilen hadde bakılmaksızın mükelleflerin fatura vermesi zorunludur. İşletmeler 880 TL ye kadar olan kırtasiye, temizlik, yiyecek gibi tüketim harcamalarını perakende satış belgeleri ile muhasebeleştirip gidere yazabilir.

Parakende satış fişinin şekil ve düzeni:

Perakende satış fişleri birbirini takip eden seri ve sıra numarası ile bastırılır. Bu fişler iki nüsha olarak düzenlenir.

Perakende satış fişlerinde, işletmenin adı veya mükellefin adı soyadı, vergi dairesi ve hesap numarası, düzenlenme tarihi, satılan emtianın veya yapılan işin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı gösterilir.

Bu belgeler dip koçanlı olarak kullanılabilir. Koçanda kalan kısım işletme sahibi için kayıtlarda kullanılmak üzere saklanır. Dip koçanlı perakende satış fişini kullananlar belgeyi bir kopya hazırlayıp kullanırlar.

Aşağıdaki kişiler bu belgeyi kullanabilirler;
- Tuvalet işletmecileri
- Sinema tiyatro gibi gösteri hizmeti satanlar
- Şehir içi otobüs çalıştıranlar
- Fırın işletmecileri ve ekmek bayileri
- Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satışını yapanlar
Yukarıdaki kişiler istedikleri takdirde yazar kasa kullanabilirler.