muhasebe

Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbabının (Muhasebeci, Avukat, Doktor vb.) mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenlediği bir belgedir. Mesleki faaliyet karşılığında ücretin tahsil edildiğini gösterir.

REKLAM

Serbest Meslek Sahibi: Meslek sahiplerinin bir kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmasıdır.

Serbest Meslek Makbuzunun Şekli ve Düzeni:

- Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
- Müşterinin soyadı, adı veya ünvanı ve adresi,
- Alınan paranın miktarı,
- Paranın alındığı tarih,
- KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,
Yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile devam eden sayfalardan oluşmalıdır.

Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi: Belge düzenlenmesinden önce belge üzerinden hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
- Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
- Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmet karşılığındaysa KDV oran % 17
- Gelir vergisi stopajı % 20