muhasebe

Yüzde Hesaplama

Yüzde: Bir bütünü yüz eşit parçaya ayırıp o eşit parçaların kaçını aldığımızı ifade eden kavramdır. Sayısal olarak, bir sayının yüze bölünerek, çıkan tutarın yüzde oranı ile çarpılması sonucu bulunur.

Yüzde Hesaplama Programı

SAYI 

YÜZDE ORANI %  

CEVAP 

REKLAM

Yüzde ve Binde Kavramı: Yüzde ve binde kavramları iş ve ticaret hayatında bazı sayısal değerlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Yüzde % şeklinde, binde ise %0 şeklinde gösterilir.

Muhasebe derslerinde, vergi, zam, iskonto ve özellikle KDV hesaplama, yüzde ve binde hesaplamaları çok sık kullanılır.

Basit Yüzde Hesaplama: Ticari hayatta bazı sayısal değerlerde 100 sayısı esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma sonucunda istenen değerler hesaplanır.

Yüzde (%) Tutarının Hesaplanması: Yüz sayısı esas alınarak belirlenen tutarın hesaplanmasıdır.

Yüzde Hesaplama Formülü : A Saysının % B'si = A x B / 100